Plaatsing

Plaatsing

Plaatsing op vloerverwarming

Samengestelde houten vloeren zijn hiervoor beter geschikt dan massieve vloeren, gezien deze stabieler zijn. Immers, de opbouw ervan bestaat uit twee of meerdere lagen. Toch moet men bepaalde regels in acht nemen bij het plaatsen van parket op vloerverwarming. Men doet dit trouwens beter niet zelf maar wij adviseren in dit geval de werken te laten uitvoeren door een professionele parketplaatser.

De verwarmingssystemen die in aanmerking komen om te combineren met parket zijn

  • het Nat systeem (de verwarmingsbuizen liggen in de deklaag en de laag boven de verwarmingsleidingen dient minimaal 5 cm te zijn) alsook
  • het Droog systeem (systeem met warmtegeleidingsplaten).

De elektrische vloerverwarming is echter niet geschikt daar de temperatuurverschillen voor warmteschokken zorgen, wat problemen kan geven. Zorg altijd voor een watertemperatuur die zo constant mogelijk gehouden wordt. Een minimaal verschil tussen dag en nachttemperatuur dus of eigenlijk houd u dit beter constant.

Houd altijd in de gaten dat bij om het even welk systeem, de maximale watertemperatuur beperkt wordt tot 38°C.

Let er evenzeer op dat de massavochtgehalte bij een cementgebonden dekvloer onder de 1.8% ligt. Bij een anhydrietgebonden dekvloer mag dit maximaal 0,3% zijn.

Gouden regel is de vloerverwarming nooit te warm te zetten, dag en nacht te laten draaien op gelijke temperatuur (warmteschokken voorkomen).

De relatieve luchtvochtigheid dient in de kamer tussen de 45 en 60% te blijven. Ook dit is zeer belangrijk.

Het parket dient bij vloerverwarming met de correcte lijm volledig verlijmd te zijn. Controleert u dus, alvorens u plaatst, of de lijm al dan niet geschikt is voor vloerverwarming!


Na de plaatsing:

Opwarmingsprotocol voor alle systemen. Hierbij moet u/de plaatser een document invullen, dateren, en bewaren, met de details hoe het protocol van opstart verlopen is. De producent van het gebruikte vloerverwarming systeem moet het gepaste systeem geven voor opstart protocol dat stipt dient gevolgd te worden. Bij het afzetten van de vloerverwarming moet het omgekeerde protocol gevolgd worden. Dit document moet kunnen voorgelegd worden.

Houdt u ook hier altijd rekening met de algemene plaatsingsvoorschriften en conditioneringsvoorschriften.

Eveneens dient in elk geval en zonder uitzondering een luchtbevochtiger te worden geplaatst in elke ruimte waar het parket met vloerverwarming wordt gecombineerd. Let erop dat deze voldoende capaciteit heeft voor de betrokken ruimte(s).  

Een veel voorkomende fout is dat na het plaatsen het parket afgedekt wordt met materialen die niet lucht-en warmtedoorlatend zijn, ter bescherming voor vb. verfwerken. Dit kan voor problemen zorgen. Zorg dat u dit zeker vermijdt.

Vloerkoeling gaat niet goed samen met parket. Wees er dus zeker van dat de temperatuur van het water dat door de buizen stroomt nooit onder de 18°C ligt.

Legt u geen karpetten op parket met vloerverwarming!

De plaatsing voorafgaand

U heeft gekozen voor een Helcofloors® parket, een kwaliteitsparket dus. Vergewis er u van, alvorens de zaken te plaatsen, dat het over de juiste kleur, selectie, afmetingen en structuur gaat en dat alles aan uw verwachtingen voldoet.

De plaatsing voorafgaand:

Opslag op de werf en conditionering

De kamer/ruimte moet perfect droog en gesloten zijn, bij een kamertemperatuur tussen 18 en 20°C. De relatieve luchtvochtigheid moet constant gehouden worden tussen 45 en 65%.

De ondergrond moet minder dan 2.5% vocht bevatten, daar moet de plaatser zich van vergewissen. Niet enkel de oppervlakte maar doorheen de ganse ondergrond. De ondergrond moet net zijn, ontvet, droog en in perfecte toestand en ontdaan van alle vuilrestjes/stof. Zo nodig dient er geëgaliseerd te worden en ook belangrijk is dat de ondergrond mogelijks moet ingestreken worden met een primer. Redenen te meer om een professional te laten de werken uitvoeren.

Het parket moet horizontaal opgeslagen worden in het betrokken lokaal waar het zal geplaatst worden, bij een kamertemperatuur tussen 18 en 20°C. De relatieve luchtvochtigheid moet constant gehouden worden tussen 45 en 65%. Laat het materiaal in de originele verpakking gedurende minimaal 48 uren, vooraleer aan te vangen met het plaatsen. De pakken worden slechts geopend op het moment van plaatsing.

De plaatsing moet gebeuren op een harde ondergrond die rigide is en aan druk en beweging kan weerstaan. Reinig de ondergrond zeer grondig om alle stofjes en resten te verwijderen en controleer de perfecte effenheid. Zo nodig moet de ondergrond hersteld/vereffend worden alvorens het parket te plaatsen.

Indien u plaatst op vloerverwarming, leest u desgevallend “plaatsing op vloerverwarming”.

Onderhoud

Onderhoud van uw parket

Parket onderhouden is vaak eenvoudiger dan je denkt. Let op enkele eenvoudige regels:

- Nooit met zuiver water reinigen.

- Voor de meeste soorten parket raden wij aan, meteen na plaatsing, een extra bescherming aan te brengen al naargelang de afwerking. Bij een oxidatieve bescherming kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een Woca Oil Refreshing soap. Bij een UV afwerking kunt u een matte polish gebruiken (zie www.woca.be). Voor Effetto Grezzo een extra matte polish.

- Gebruik onmiddellijk na de installatie de juiste onderhoudsproducten. Vaak is dit eenvoudigweg het juiste product toevoegen aan het dweilwater. Zeker een licht vochtige doek gebruiken in plaats van in overvloedig water gedrenkt; goed uitwringen voor gebruik is dus de boodschap! Er mag geen water tussen/onder de vloeren geraken! Ook hier kunt u bijvoorbeeld het Woca onderhoudsprogramma raadplegen op www.woca.be

Hieronder kunt u de corresponderende methoden per collectie vinden om uw Helcofloors® parketvloer te onderhouden.

Concreet voor onze 3 groepen afwerkingen :

a.    Oxidatieve olie (geïmpregneerd): Na plaatsing best een onderhoudsolie van Woca aanbrengen. Om op te frissen en te onderhouden kunt u de "Woca oil care" gebruiken. Zie www.woca.be

b.    UV olie en vernissen: we raden aan deze te onderhouden zoals een geverniste vloer met een polish. Zie www.woca.be

c.     Effetto Grezzo (de "invisible" of "woodlook vernis"), welke een watergedragen UV super matte vernis is, hierbij een super, extra matte polish voor gebruiken.

Garantie

Garantie

Voor u het product gebruikt dient u alles goed na te kijken naar afwerking, selectie, kleuren en alle andere mogelijke verwachtingen. Bij correcte plaatsing en gebruik zullen wij terechte gebreken, die onder de garantie vallen, vervangen door een gelijkwaardig product of repareren/aanpassen. Hierbij niet includerende de verzendkosten van consument naar onze depot. Neemt u echter gerust contact met ons op voor alle vragen/klachten.

De structurele garantie bedraagt 10 jaar bij correcte plaatsingen en correct onderhoud. Garantie op de afwerkingslagen (olie, vernis) is er niet daar dit afhankelijk is van het gebruik en onderhoud.

Gebeurlijke zichtbare gebreken dient u te melden binnen de week na aankoopdatum (factuur) en plaatst u vooral geen producten die niet naar uw wens/verwachtingen zijn want dan vervalt de garantie. Neemt u bij twijfel contact op met Helcofloors®.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x