Disclaimer Helcofloors®

Disclaimer

De informatie op deze website (hierna  'Site') wordt verstrekt door de firma HELCO BV, handel drijvende onder de benaming Helcofloors® (hierna 'Helcofloors®’). Door deze Site te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.


De inhoud en informatie die op deze website wordt verstrekt door Helcofloors® (hierna “Inhoud”) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De Inhoud kan niet worden beschouwd als technisch, juridisch, economisch, of ander advies of aanbeveling. Bovendien is de Inhoud van algemene aard en niet aangepast aan een persoonlijke of specifieke situatie.


Hoewel er wordt getracht om de Inhoud op een zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijke wijze te verstrekken, geeft Helcofloors® geen enkele garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid ervan.


Gebruikers van deze website (hierna “Gebruikers”) bevestigen dat het gebruik van de Inhoud op eigen verantwoordelijkheid gebeurt en dat zij op eigen initiatief de Inhoud verder onderzoeken en desgevallend onafhankelijk professioneel advies inwinnen.


Helcofloors® en zijn bestuurders, werknemers of adviseurs kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte Inhoud en de mogelijke gevolgen of schade (waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies) die eruit zouden kunnen voortvloeien.


Helcofloors® is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de Site, schade als gevolg van technische defecten of virussen (of gelijkaardige storende elementen) of door het raadplegen van websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op de Site wordt verwezen, of door de informatie die deze websites bevatten. Helcofloors® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Helcofloors® raadt u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van websites van derden te lezen vooraleer ze te bezoeken.


Helcofloors® is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertragingen, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.


Gebruikers van de Site zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij maken op basis van informatie die zij op of via de Site hebben verkregen.


Gebruikers van deze Site moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.


Alle Inhoud op deze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, wordt beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten van Helcofloors® of haar licentiegevers. De Inhoud mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, gereproduceerd, verspreid of gebruikt voor enig openbaar of commercieel doeleinde zonder hiervoor de schriftelijke toestemming Helcofloors® te hebben ontvangen.


Het Belgisch recht is van toepassing op deze disclaimer.


unsplash